Tượng Vua Hùng

Mã sản phẩm: Chuyên đắp và đúc mẫu chân dung trên mọi chất liệu
Liên hệ 0983 568 607
Tiêu chuẩn:Đồng vàng

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0983568607 (Tư vấn cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)

Chi tiết sản phẩm

Hotline 0983568607


Nhà điêu khắc Phạm Văn Duy thể hiện tác phẩm chân dung vua Hùng.


Chân dung vua Hùng đã hoàn thiện.


Nhà điêu khắc Phạm Văn Duy thể hiện tác phẩm chân dung vua Hùng.


Nhà điêu khắc Phạm Văn Duy đổ khuôn tác phẩm chân dung vua Hùng.

0983 568 607
Zalo: 0983 568 607